top of page
lijn_dunner.png
lijn_dunner.png
lijn_dunner.png

Het inschrijfgeld bedraagt € 25,=.

De vaste bijdrage/contributie bedraagt

€30,= per maand, te rekenen vanaf de eerste volle maand van het lidmaatschap en dient aan het begin van iedere maand voldaan te worden middels overmaking per bank:

- Het lidmaatschap eindigt door opzegging door de ouders, waarbij de contributieverplichting doorloopt tot het eind van de maand waarin opgezegd wordt.

- Bij uitvoeringen en optredens dragen we kleding die door de musicalgroep wordt verstrekt (wijzigingen voorbehouden). Iedere nieuwe Kraker dient via De Notenkrakers een paar zwarte dansschoenen aan te schaffen, zodat iedereen bij uitvoeringen en optredens over dezelfde dansschoenen beschikt. Dat staat wel zo mooi!

- Eenmaal per jaar (herfstvakantie) gaan we met onze musicalgroep op kamp! Hiervoor wordt een extra bijdrage van de ouders gevraagd. 

IBAN: NL77RABO0165860812 o.v.v. voor en achternaam kind (zoals het bij ons bekend is). 

In de bijdrage is inbegrepen dat leden geen extra kosten betalen voor foto's van de voorstelling, dvd-opname en geluidsbanden van de live-registratie van de voorstelling.

- De repetities vangen aan om 18.00u en duren tot 19.45u. Deze worden gehouden op dinsdag in de grote zaal van Verenigingsgebouw “De Ouwe Toren". Toetreding is mogelijk vanaf de leeftijd van 7 jaar met als eindleeftijd 16 jaar -> 

Het kalenderjaar waarin je 16 wordt, is je laatste jaar bij De Notenkrakers.

- Bij verhuizing graag nieuwe adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres doorgeven svp.

- De leiding staat altijd open voor aan- en/of opmerkingen c.q. suggesties in het belang van de musicalgroep!

- Het is belangrijk dat je er elke repetitie bent. Een musical is een groepsgebeuren, waarbij iedereen nodig is. Als er leden niet zijn, stagneert daardoor ook het repeteren voor alle anderen. Vlak voor de uitvoeringen worden er nog extra repetities en enkele doorloop-repetities ingepland, waarbij je natuurlijk ook aanwezig moet zijn. Hiervan krijg je van ons tijdig de data door. Het lidmaatschap is vrijwillig echter niet vrijblijvend! Zorg dat je op tijd aanwezig bent, zodat we op tijd kunnen beginnen.

 

- ​Als je toch een keertje verstek moet laten gaan, dan graag TIJDIG afmelden bij Toine (telefonisch of via mail).

- Als je een aantal keer zonder afmelding of zonder geldige reden wegblijft, neemt het bestuur hierover contact met je op.

- Als je een rol krijgt, zorg je er natuurlijk voor dat je deze op tijd kent. 

TARIEVEN & REGLEMENT

Saai hè, zoveel tekst..

 

 

 

Wel een hele belangrijke pagina om even goed door te lezen, maar dat willen je 

ouders/verzorgers vast wel even voor je doen!

lijn_dunner.png
lijn_dunner.png
lijn_dunner.png
lijn_dunner.png
lijn_dunner.png
lijn_dunner.png
lijn_dunner.png
lijn_dunner.png
smiley_bang.png
lijn_dunner.png
smiley_blij.png
lijn_dunner.png
lijn_dunner.png

Bij de repetities (zang, spel en dans) raden we je makkelijk zittende kleding en schoenen aan, waarin jij je goed kunt bewegen. Bij afwezigheid op een dansrepetitie is het aan jou om de gemiste stof zelfstandig eigen te maken via onze opgenomen dansfilmpjes.

Wij wensen je veel plezier toe bij onze musicalgroep!


Het bestuur en het creatieve team van

De Notenkrakers!

lijn_dunner.png
bottom of page